Kentsel Dönüşümle Hakkında Herşey

Afet riski olan yapıların yenilenmesi için, halk arasında Kentsel Dönüşüm Planı olarak da bilinen 6306 sayılı kanun oluşturulmuştur. Bu kanun gereğince eski ve yıkılma riski yüksek binalar devlet tarafından sağlanan imkanlar doğrultusunda yeniden imar edilmektedir. Amaç, olası afetler karşısında can ve mal kaybını sıfıra indirgemektir.

Kentsel Dönüşüm 2 yönlüdür. İlk süreç öncelikle devletin risk taşıyan alanları tespit etmesi ile başlar. Özellikle 99 Marmara depreminde yaşanan can ve mal kayıpları sonrasında fay hattı üzerinde ve yakınlarında mevcut binaların kontrolü neticesinde risk taşıyan binalar toplu olarak yıkılmakta ve yerine daha güvenli yapılar inşaa edilmektedir.

İkinci süreç ise bireylerin bina risk analizini yaptırarak binalarının risk altında olduğunu kanıtlaması ile başlar. Böylece yeniden yapılanma için bireyler kentsel dönüşüm kapsamında devlet tarafından sunulan bazı imkanlardan faydalanma hakkı kazanır. Örneğin kişi düşük faiz oranlarıyla kredi çekebilir veya geri ödemesiz kira yardımı alabilir. Yıkım sürecinin sona ermesi ile binaları yeniden yapılan ev sahipleri ikametlerine güvenle geri dönebilir.

Google